Nepalin hankkeen tavoitteena luonnon ja ihmisten hyvinvointi

WWF ja Väestöliitto ovat käynnistäneet Nepalissa yhteisen hankkeen, jossa yhdistyvät kestävä luonnonvarojen käyttö sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Uusi hanke on jatkoa järjestöjen aiemmille hankkeille; yhteistyöllä pyritään entistä vaikuttavampaan ja laaja-alaisempaan kehitysyhteistyöhön, jossa huomioidaan sekä ihmiset että luonto.

Olennainen osa hanketta on köyhyyden vähentäminen, mikä edistää sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia. Yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa kehitetään kestäviä elinkeinoja ja autetaan ihmisiä esimerkiksi perustamaan pienyrityksiä mikrolainojen avulla. Mikrolainat parantavat erityisesti naisten toimeentuloa.

Hanketta toteuttavat Nepalin Terain alueella WWF Nepal sekä Nepalin perhesuunnittelujärjestö FPAN. Terain alueella asuu noin 6,7 miljoonaa ihmistä. Alueella elävät ihmiset ansaitsevat keskimäärin yhden dollarin päivässä. Väestönkasvu ja köyhyys ovat johtaneet siihen, että ihmiset ovat entistä riippuvaisempia luonnonvaroista. Luonnonvarat eivät lisäänny samassa suhteessa kuin väestön määrä kasvaa, joten on löydettävä kestäviä keinoja käyttää väheneviä luonnonvaroja.

KAPUA 2011 Nepal -hankkeen keräystuotoilla varmistetaan WWF:n ja Väestöliiton työn jatkuminen alueella. Alueella korvataan vanhoja tulisijoja liesillä, joissa käytetään polttopuun sijaan biokaasua. Liedet parantavat hygieniaa ja naisten elämänlaatua, koska he eivät joudu enää tekemään pitkiä puunkeruumatkoja. Nepalin julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ei huomioida lisääntymisterveyttä, ja olennainen osa hanketta on seksuaaliterveysvalistus sekä terveyspalvelujen saatavuuden lisääminen. Yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa kehitetään kestäviä elinkeinoja ja autetaan ihmisiä perustamaan pienyrityksiä mikrolainojen avulla, jotka parantavat erityisesti naisten toimeentuloa.